24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331

Kiinteistövälityspalvelu

Hinnasto

Arviokirjat

Sup­peaLaa­ja
Asun­to145 € + alv = 179,80 € (sis.alv)300 € + alv = 372 € (sis. alv)
Maa­ti­la200 € + alv = 248 € (sis. alv)480 € + alv = 595,20 € (sis. alv)
Yri­tys, toi­mi­ti­lat275 € + alv = 341 € (sis. alv)600 € + alv = 744 € (sis. alv)

Lisäk­si veloi­tam­me mat­ka­ku­lut toteu­tu­nei­den kilo­met­rien mukaan. Mat­ka­ku­lu on 1 €/km + alv = 1,24 €/km, vähin­tään 10 € + alv = 12,40 € (sis. alv).

Välityspalkkiot

Huom! Välityspalkkio sisältää kaikki kulut, mukaan lukien asiakirja- ja markkinointikulut.

Osta­jan mak­set­ta­vak­si tulee mah­dol­li­set kau­pan­vah­vis­ta­jan palk­kio ja varain­siir­to­ve­ro sekä lain­huu­da­tus­kus­tan­nuk­set.

Myyn­ti­toi­mek­sian­not ja Osto­toi­mek­sian­not (velat­to­mas­ta kaup­pa­hin­nas­ta)
Asun­to-osa­ke3 % + alv = 3,72 % (sis. alv), min. 2500 € + alv = 3100 € (sis. alv)
Kiin­teis­tö4 % + alv = 4,96 % (sis. alv), min. 3000 € + alv = 3720 € (sis. alv)
Tont­ti4 % + alv = 4,96 % (sis. alv), min. 1200 € + alv = 1488 € (sis. alv)
Met­sä3 % + alv = 3,72 % (sis. alv), min. 3000 € + alv = 3720 € (sis. alv)
Vuo­kran­vä­li­tys (sis. vuo­kra­so­pi­mus)
Asun­to-osa­ke1 kk vuo­kra (sis. alv), min. 250 € + alv = 310 € (sis. alv)
Kiin­teis­töt1 kk vuo­kra + alv, min. 300 + alv = 372 € (sis. alv)

Asiakirjojen laadinta

Asun­to-osak­keen kaup­pa­kir­ja250 € + alv = 310 € (sis. alv)
Kiin­teis­tön kaup­pa­kir­ja300 € + alv = 372 € (sis. alv)
Vuo­kra­so­pi­mus250 € + alv = 310 € (sis. alv)
Tämä hin­nas­to kat­taa tavan­omai­set koh­teet. Tavan­omai­ses­ta poik­kea­vat koh­teet hin­noi­tel­laan koh­teen eri­tyis­piir­teet huo­mioi­den tapaus­koh­tai­ses­ti.
24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331