24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331

Kiinteistönvälityspalvelu

Hinnasto

Arviokirjat

Sup­pea Laa­ja
Asun­to 197,58 € + alv = 245 € (sis. alv) 358,87 € + alv = 445 € (sis. alv)
Maa­ti­la 237,90 € + alv = 295 € (sis. alv) 536,29 € + alv = 665 € (sis. alv)
Yri­tys, toimitilat 310,48 € + alv = 385 € (sis. alv) 673,39 € + alv = 835 € (sis. alv)
Arvio­käyn­ti (ei kir­jal­lis­ta arviota) 133,06 € + alv = 165 € (sis. alv)

Lisäk­si veloi­tam­me mat­ka­ku­lut toteu­tu­nei­den kilo­met­rien mukaan. Mat­ka­ku­lu on 1,21 €/km + alv = 1,50 €/km, vähin­tään 12,10 € + alv = 15 € (sis. alv).

Välityspalkkiot

Myyn­ti­toi­mek­sian­not ja Osto­toi­mek­sian­not (velat­to­mas­ta kauppahinnasta)
Asun­to-osa­ke 4,0 % + alv = 4,96 % (sis. alv), min. 2500 € + alv = 3100 € (sis. alv)
Kiin­teis­tö 4,0 % + alv = 4,96 % (sis. alv), min. 3000 € + alv = 3720 € (sis. alv)
Tont­ti 4,0 % + alv = 4,96 % (sis. alv), min. 1200 € + alv = 1488 € (sis. alv)
Met­sä 3,2 % + alv = 3,97 % (sis. alv), min. 3200 € + alv = 3968 € (sis. alv)
Vuo­kran­vä­li­tys (sis. vuokrasopimus)
Asun­to-osa­ke 1 kk vuo­kra + alv, min. 300 € + alv = 372,00 € (sis. alv)
Kiin­teis­töt 1 kk vuo­kra + alv, min. 350 € + alv = 434,00 € (sis. alv)

Välityspalkkion lisäksi tulee kauppakirja- ja mahdollisia asiakirjakuluja. Kysy tarjous!

Osta­jan mak­set­ta­vak­si tulee mah­dol­li­set kau­pan­vah­vis­ta­jan palk­kio ja varain­siir­to­ve­ro sekä lainhuudatuskustannukset.

Jos toi­mek­sian­ta­ja ei ole vel­vol­li­nen mak­sa­maan väli­tys­palk­kio­ta, toi­mek­sian­ta­ja suo­rit­taa väli­tys­liik­keel­le 500 € (sis.alv) kor­vauk­sen mark­ki­noin­ti­kus­tan­nuk­sis­ta sekä asia­kir­jo­jen hank­ki­mi­ses­ta aiheu­tu­neis­ta kuluis­ta. 250 € veloi­te­taan sopi­muk­sen alle­kir­joi­tus­vai­hees­sa. Tämä vähen­ne­tään väli­tys­palk­kios­ta tai em. markkinointikuluista.

Tämä hinnasto kattaa tavanomaiset kohteet. Tavanomaisesta poikkeavat kohteet
hinnoitellaan kohteen erityispiirteet huomioiden tapauskohtaisesti.

Asiakirjojen laadinta

Asun­to-osak­keen kauppakirja 275 € + alv = 341 € (sis. alv)
Kiin­teis­tön kauppakirja 300 € + alv = 372 € (sis. alv)
Vuo­kra­so­pi­mus 250 € + alv = 310 € (sis. alv)
Lah­ja­kir­ja 250 € + alv = 310 € (sis. alv)
Edun­val­von­ta­val­ta­kir­ja 250 € + alv = 310 € (sis. alv)
Kes­ki­näi­nen testamentti 250 € + alv = 310 € (sis. alv)

Kysy myös muita asiakirjoja

24h Päivystävä isännöitsijä 045-212 1331