Asuntohakemus

Hakemus on voi­massa 3kk jättöpäivästä. 
Olo­suh­teiden muut­tuessa hakemus on kor­jattava muu­toksia vastaavaksi.

HAKIJA 1 HENKILÖTIEDOT

Haluatko ilmoi­tuksen myös sähköpostina
PP dot KK dot VVVV

HAKIJAN 2 HENKILÖTIEDOT

PP dot KK dot VVVV
PP dot KK dot VVVV
Asuu hakijan kanssa

MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT

Ras­kaus­to­distus

HAETTAVA HUONEISTO

Sijainti

ASUNNON TARVE

Tiedot nykyisestä asunnosta

TULOT JA OMAISUUS

SELVITYS OMISTUSASUNNOSTA / KIINTEISTÖSTÄ

Tar­vit­tavat liitteet, kuten tulos­el­vi­tykset (Palk­ka­to­distus, Kelan päätös, tms.) sekä varal­li­suus­sel­vitys (vero­to­distus) on toi­mi­tettava asun­to­toimeen ennen vuokra-asunnon vastaanottamista.

ALLEKIRJOITUS

Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi.