Vikailmoitus

  • Mikäli havaitset huo­neis­tossasi jotain vikaa, niin voit tehdä vikail­moi­tuksen tällä säh­köi­sellä lomakkeella.
  • PP dot KK dot VVVV
  • Max. tie­doston koko: 16 MB.