Hinnasto

Arviokirjat

SuppeaLaaja
Asunto197,58 € + alv = 245 € (sis. alv)358,87 € + alv = 445 € (sis. alv)
Maatila237,90 € + alv = 295 € (sis. alv)536,29 € + alv = 665 € (sis. alv)
Yritys, toi­mi­tilat310,48 € + alv = 385 € (sis. alv)673,39 € + alv = 835 € (sis. alv)
Arvio­käynti (ei kir­jal­lista arviota)133,06 € + alv = 165 € (sis. alv)

Lisäksi veloi­tamme mat­ka­kulut toteu­tu­neiden kilo­metrien mukaan. Mat­kakulu on 1,21 €/​km + alv = 1,50 €/​km, vähintään 12,10 € + alv = 15 € (sis. alv).

Välityspalkkiot

Myyn­ti­toi­mek­siannot ja Osto­toi­mek­siannot (velat­to­masta kauppahinnasta)
Asunto-osake4,0 % + alv = 4,96 % (sis. alv), min. 2500 € + alv = 3100 € (sis. alv)
Kiin­teistö4,0 % + alv = 4,96 % (sis. alv), min. 3000 € + alv = 3720 € (sis. alv)
Tontti4,0 % + alv = 4,96 % (sis. alv), min. 1200 € + alv = 1488 € (sis. alv)
Metsä3,2 % + alv = 3,97 % (sis. alv), min. 3200 € + alv = 3968 € (sis. alv)

Vuo­kran­vä­litys (sis. vuokrasopimus)kauppahinnasta)
Asunto-osake1 kk vuokra + alv, min. 300 € + alv = 372,00 € (sis. alv)
Kiin­teistö1 kk vuokra + alv, min. 350 € + alv = 434,00 € (sis. alv)

Välityspalkkion lisäksi tulee kauppakirja- ja mahdollisia asiakirjakuluja. Kysy tarjous!

Ostajan mak­set­ta­vaksi tulee mah­dol­liset kau­pan­vah­vis­tajan palkkio ja varain­siir­tovero sekä lain­huu­da­tus­kus­tan­nukset. Jos toi­mek­siantaja ei ole vel­vol­linen mak­samaan väli­tys­palk­kiota, toi­mek­siantaja suo­rittaa väli­tys­liik­keelle 500 € (sis.alv) kor­vauksen mark­ki­noin­ti­kus­tan­nuk­sista sekä asia­kir­jojen hank­ki­mi­sesta aiheu­tu­neista kuluista. 250 € veloi­tetaan sopi­muksen alle­kir­joi­tus­vai­heessa. Tämä vähen­netään väli­tys­palk­kiosta tai em. markkinointikuluista. 

Tämä hinnasto kattaa tavanomaiset kohteet. Tavanomaisesta poikkeavat kohteet hinnoitellaan kohteen erityispiirteet huomioiden tapauskohtaisesti.

Asiakirjojen laadinta

Asunto-osakkeen kaup­pa­kirja275 € + alv = 341 € (sis. alv)
Kiin­teistön kauppakirja300 € + alv = 372 € (sis. alv)
Vuo­kra­so­pimus250 € + alv = 310 € (sis. alv)
Lah­ja­kirja250 € + alv = 310 € (sis. alv)
Edun­val­von­ta­val­ta­kirja250 € + alv = 310 € (sis. alv)
Kes­ki­näinen testamentti250 € + alv = 310 € (sis. alv)

Kysy myös muita asiakirjoja