Yritys

Yrityksen tarina

Saa­nin­koski-Kiin­teistöt Oy on pih­ti­pu­taa­lainen per­hey­ritys, joka haluaa antaa asiak­kailleen rat­kaisut kaikkiin asu­misen haas­teisiin. Olemme isän­nöinnin ja kiin­teis­tön­vä­li­tyksen kokenut asian­tuntija, ja tar­joamme asiak­kail­lemme moni­puo­lista ammat­ti­taitoa ja syväl­listä tie­tä­mystä alastamme.

Saa­nin­koski-Kiin­teis­töjen omistama SK-Isän­nöin­ti­palvelu Oy LKV jatkaa Isän­nöin­ti­palvelu Kuronen Oy LKV:n toi­mintaa yri­tys­kaupan myötä. Se tarjoaa luo­tet­tavaa kiin­teis­tön­vä­li­tystä Jyväs­kylän, Saa­ri­järven ja Vii­ta­saaren alueilla vah­valla ammattitaidolla.

Yri­tyk­sel­lämme on jo 30 vuoden kokemus isän­nöin­nistä ja 20 vuoden kokemus kiin­teis­tön­vä­li­tyk­sestä. Laajan isän­nöinti- ja kiin­teis­tön­vä­li­tys­osaa­misen lisäksi omistus- ja yhteis­työy­ri­tyk­sis­tämme löytyy asian­tun­te­musta muun muassa piha­suun­nit­teluun sekä kivi- ja viher­ra­ken­ta­miseen. Meillä on hyvät kon­taktit myös remon­toijiin sekä sähkö- ja putkimiehiin.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!